http://www.thpt-tonthattung-danang.edu.vn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIN MỚI

Thông báo tạm dừng hoạt động website cũ sang website mới

Thư chào hàng cạnh tranh cung cấp Ghế học sinh

Chào hàng cạnh tranh cung ứng dịch vụ ô-tô đưa đón cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia sinh hoạt chuyên đề tháng 8 năm 2023

Thông báo công khai thực hiện ba công khai năm học 2022 - 2023

Kế hoạch thu nhận hồ sơ lớp 10 năm học 2023 - 2024

Thông báo danh sách trúng tuyển vào trường THPT Tôn Thất Tùng - Năm học 2023 - 2024

Thông báo về việc xây dựng tổ hơp môn lựa chọn đối với lớp 10 năm học 2023-2024

Thư mời chào cung cấp dịch vụ in và ép giấy khen phục vụ công tác khen thưởng học sinh năm học 2022-2023

mở thư chào hàng canh tranh cung cấp thiết bị bổ sung, sửa chữa CSVC phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và tốt nghiệp THPT năm 2023

Thư mời quan tâm về việc thiết kế mới trang website của Trường THPT Tôn Thất Tùng

Thư mời chào hàng về việc cung cấp thiết bị bổ sung và sửa chữa CSVC phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh 10 và tốt nghiệp Trung học phổ thông năm học 2022-2023

Thông báo mở thư chào hàng canh tranh cung cấp trang phục cho giáo viên dạy Thế dục

Thông báo mở thư chào hàng canh tranh cung cấp linh kiện thay thế cho máy tính phòng bộ môn Tin học

Thư mời quan tâm về việc cung cấp thiết bị thay thế cho máy vi tính phòng CNTN nhà trường

Thư mời chào về việc gửi báo giá dự toán mua sắm trang phục cho giáo viên dạy Thể dục

Thư chào hàng cạnh tranh mua sắm trang phục cho giáo viên

Thư mời cung cấp báo giá dự toán thuê xe chở họ sinh đi thi học sinh giỏi cấp Thành phố năm học 2022-2023

Công văn chào hàng cung cấp hoa tết Quý Mão

Thư mời báo giá chào hàng cạnh tranh cung cấp thiết kế, in backdrop trang trí các ngày lễ, ngày hội lớn và các hoạt động tuyên truyền trong trường học năm 2023

mở thư chào hàng canh tranh từ ngày tháng 9 đến 12/12/2022

 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Stt

Họ và tên Chức vụ LĐ/ Tổ CM Điện thoại Email

1

 Đoàn Văn Viết Dũng

 Hiệu trưởng

 Lãnh đạo trường

 0989073597

 doanvanvietdung69@gmail.com

2

 Nguyễn Thành Hảo

 Phó Hiệu trưởng

 Lãnh đạo trường

  0914242191

 n5thanhhao@yahoo.com.vn

3

 Võ Văn Khánh

 Phó Hiệu trưởng

 Lãnh đạo trường

 0906555229

 khanhvovan766@gmail.com

4

 Trịnh Thị Gấm

 Phó Hiệu trưởng

 Lãnh đạo trường

 0978711401

 trangtra0409@yahoo.com.vn

5

 Phan Thanh Thuận

 Tổ trưởng

 Tổ Toán-Tin

 01222593010

 phanthanhthuan9@gmail.com

6

 Phan Thanh Phương

 Giáo viên

 Tổ Toán-Tin

 0905114706

 thanhphuong86dn@gmail.com

7

 Phạm Thị Nga

 Giáo viên

 Tổ Toán-Tin

 01697900180

 phamnga@gmail.com

8

 Nguyễn Thị Quỳnh

 Giáo viên

 Tổ Toán-Tin

 0988171932

 quynhdn09@gmail.com

9

 Nguyễn Thị Lệ Hiền

 Giáo viên

 Tổ Toán-Tin

 0984829844

 nguyenthilehien88@gmail.com

10

 Phan Thục Chi

 Giáo viên

 Tổ Toán-Tin

 0905205999

 phthuc_chi@yahoo.com.vn

11

 Vũ Thanh Tùng

 Giáo viên

 Tổ Toán-Tin

 0905096129

 tungvt34@gmail.com

12

 Phan Thị Tường Vy

 Giáo viên

 Tổ Toán-Tin

 01695512327

 tuongvy261087@gmail.com

13

 Nguyễn Thị Tuyết Trâm

 Giáo viên

 Tổ Toán-Tin

 0935423480

 tuyettram85@yahoo.com

14

 Đặng Thị Mỹ Hạnh

 Giáo viên

 Tổ Toán-Tin

 0985840540

 hanhdang0326@gmail.com

15

 Đồng Thị Nhung

 Giáo viên

 Tổ Toán-Tin

 0972755397

 dongthinhungttt@gmail.com

16

 Hà Thị Xuân Hòa

 Giáo viên

 Tổ Toán-Tin

 0936942975

 hoaxuanha7526@gmal.com

17

 Châu Thị Hằng

 Giáo viên

 Tổ Toán-Tin

 01693981074

 chau_hang78@yahoo.com

18

 Lê Thị Thanh Bình

 Giáo viên

 Đoàn Thanh niên

 0935739140

 lethithanhbinh./TTT@gmail.com

19

 Phạm Thị Lương

 Giáo viên

 Tổ Toán-Tin

 0905292383

 huyenluong77@gmail.com

20

 Phạm Thị Ngọc Anh

 Giáo viên

 Tổ Toán-Tin

 0905797376

 ngocanh2402dn7@gmail.com

21

 Trương Tôn

 Tổ trưởng

 Tổ Lý-Công nghệ

 0905117417

 truongtonttt@gmail.com

22

 Võ Thị Phượng

 Giáo viên

 Tổ Lý-Công nghệ

 01208150789

 

23

 Phùng Thị Thu Hà

 Giáo viên

 Tổ Lý-Công nghệ

 0985995357

 thuhathuha87@gmail.com

24

 Đặng Thị Lệ Hằng

 Giáo viên

 Tổ Lý-Công nghệ

 0906492884

 lehangdn87@gmail.com

25

 Nguyễn Thị Lệ Hằng

 Giáo viên

 Tổ Lý-Công nghệ

 0989392982

 lehang090782@gmail.com

26

 Nguyễn Xuân Hòa

 Giáo viên

 Tổ Lý-Công nghệ

 0975247890

 xuanhoanguyennguyen@gmail.com

27

 Phạm Thị Minh Phương

 Giáo viên

 Tổ Lý-Công nghệ

 0983096327

 minhphuongplus@gmail.com

28

 Trần Thị Cẩm Hà

 Giáo viên

 Tổ Lý-Công nghệ

 0905537788

 tranhattt@yahoo.com.vn

29

 Nguyễn Thị Tình

 Giáo viên

 Tổ Lý-Công nghệ

 0984346596

 nguyentinh7173@gmail.com

30

 Nguyễn Đức Thuận

 Bí thư Đoàn

 Đoàn Thanh niên

 0905616158

 ducthuan49@yahoo.com

31

 Võ Đức Toàn

 Giáo viên

 Tổ Lý-Công nghệ

 0989444246

 vdtmnw@yahoo.com

32

 Trần Liên Hương

 Tổ trưởng

 Tổ Hóa-Sinh-Thể dục

 01677400208

 

33

 Nguyễn Thị Hồng Trang

 Tổ trưởng

 Tổ Hóa-Sinh-Thể dục

 01654364083

 nguyenhongtrangdn@gmail.com

34

 Phạm Thị Ngọc Thảo

 Phó Hiệu trưởng

 Lãnh đạo trường

 0934768689

 ngocthaottt@gmail.com

35

 Nguyễn Ngọc Thủy

 Giáo viên

 Tổ Hóa-Sinh-Thể dục

 01679933467

 thuydaivu@gmail.com

36

 Nguyễn Thị Hồng Thủy

 Tổ Thể dục

 Đoàn Thanh niên

 0973699337

 nguyetmythoitrang@gmail.com

37

 Nguyễn Thị Thu Ba

 Giáo viên

 Tổ Hóa-Sinh-Thể dục

 0982180047

 nguyenthubattt@yahoo.com

38

 Nguyễn Vũ Việt Hùng

 Giáo viên

 Tổ Hóa-Sinh-Thể dục

 0908444194

 hungxpodn@gmail.com

39

 Phan Thị Phương Anh

 Giáo viên

 Tổ Hóa-Sinh-Thể dục

 01687116601

 phnganhph@gmail.com

40

 Võ Thị Việt Hà

 Giáo viên

 Đoàn Thanh niên

 0984930793

 vietha1014/@gmail.com

41

 Hồ Thị Hồng

 Giáo viên

 Tổ Hóa-Sinh-Thể dục

 01656024256

 hothihong1989@gmail.com

42

 Nguyễn Thị Thanh Huyền

 Giáo viên

 Tổ Hóa-Sinh-Thể dục

 0983515085

 huyenthanh0406@gmail.com

43

 Phạm Văn Tế

 Giáo viên

 Đoàn Thanh niên

 01682864658

 phante/1967@gmail.com

44

 Nguyễn Thị Phương Thảo

 Giáo viên

 Tổ Hóa-Sinh-Thể dục

 0982645868

 phuonganh_62007@yahoo.com

45

 Nguyễn Thị Thúy Ngân

 Giáo viên

 Tổ Hóa-Sinh-Thể dục

 0914699535

 thuyngan@gmail.com

46

 Nguyễn Vĩnh Hưng

 Giáo viên

 Tổ Hóa-Sinh-Thể dục

 0905132517

 nguyenvinhhung82@yahoo.com

47

 Đinh Thị Kiều Hoa

 Giáo viên

 Đoàn Thanh niên

 0989687770

 dinhtam1111@gmail.com

48

 Lương Thị Bích Thủy

 Giáo viên

 Tổ Hóa-Sinh-Thể dục

 0935576569

 bichthuydn03@gmail.com

49

 Phạm Phú Hưng

 Giáo viên

 Tổ Hóa-Sinh-Thể dục

 0905404499

 phuhungc13tp@yahoo.com

50

 Huỳnh Thị Thanh

 Giáo viên

 Tổ Hóa-Sinh-Thể dục

 0935496669

 thanhhuynh75@gmail.com

51

 Dương Thị Thanh Tùng

 Giáo viên

 Đoàn Thanh niên

 0976233947

 nguoidepthanhtung@gmail.com

52

 Phan Ngọc Văn

 Giáo viên

 Tổ Hóa-Sinh-Thể dục

 0905191018

 khongco@yahoo.com

53

 Nguyễn Thị Duyên

 Giáo viên

 Tổ Ngữ văn

 0968897146

 nguyenthiduyen406@gmail.com

54

 Nguyễn Huyền Thoại Vy

 Giáo viên

 Tổ Ngữ văn

 0913438088

 

55

 Trần Vân Trang

 Giáo viên

 Tổ Ngữ văn

 0909585229

 cloudfedof@yahoo.com

56

 Phan Thị Vân Anh

 Giáo viên

 Tổ Ngữ văn

 0972410325

 gochip2012@gmail.com

57

 Nguyễn Thị Thu Phương

 Giáo viên

 Tổ Ngữ văn

 0935333030

 thuphuongttt@gmail.com

58

 Trần Thị Lương

 tổ trưởng tổ Ngữ văn

 Tổ Ngoại ngữ

 0935076558

 tranluong61@gmail.com

59

 Đặng Thị Thanh Tường

 Giáo viên

 Tổ Ngữ văn

 01683809636

 thanhtuong.dang@gmail.com

60

 Phạm Thị Thúy

 Giáo viên

 Tổ Ngữ văn

 0988133331

 phamthuypt85@gmail.com

61

 Nguyễn Lê Thục Nhã

 Tổ trưởng tổ ngoại ngữ

 Tổ Ngoại ngữ

 0988616844

 thucnha04@gmail.com

62

 Nguyễn Thị Hoài Thu

 Tổ phó

 Tổ Ngoại ngữ

 0905568725

 ngthut3@yahoo.com

63

 Nguyễn Thị Cúc

 Giáo viên

 Tổ Ngoại ngữ

 0905526159

 cucav79@yahoo.com.vn

64

 Đào Thị Như Hương

 Giáo viên

 Tổ Ngoại ngữ

 01259344264

 thuyanhhoangle@gmail.com

65

 Đinh Thị Diệp Thảo

 Giáo viên

 Tổ Ngoại ngữ

 0983555735

 dtdiepthao@gmail.com

66

 Lê Thị Hòa

 Giáo viên

 Đoàn Thanh niên

 0944277948

 lehoalehoa73@gmail.com

67

 Phan Uyên Khanh

 Giáo viên

 Tổ Ngoại ngữ

 0982524507

 uyenkhanh81@gmail.com

68

 Lê Thị Đạo

 Giáo viên

 Tổ Ngoại ngữ

 0905089029

 lethidaottt@yahoo.com.vn

69

 Nguyễn Thị Kim Chi

 Giáo viên

 Tổ Ngoại ngữ

 0905557086

 kimchi1984ah20@gmail.com

70

 Chế Thị Thu Thủy

 Giáo viên

 Tổ Ngoại ngữ

 0905426285

 thuychees@gmail.com

71

 Lê Thị Kim Hồng

 Giáo viên

 Tổ Ngoại ngữ

 0914242230

 hoahong135@yahoo.com

72

 Nguyễn Thị Mai Hiên

 Giáo viên

 Tổ Ngoại ngữ

 0983182810

 maihien1082@yahoo.com

73

 Nguyễn Thị Hạnh

 Giáo viên

 Đoàn Thanh niên

 0974518533

 hanhntttt@gmail.com

74

 Lê Thị Quỳnh Trâm

 Tổ trưởng tổ Sử - Địa - CD

 Tổ Sử-Địa-Công dân

 0905315454

 tramquynh77@yahoo.com.vn

75

 Nguyễn Thị Loan

 Giáo viên

 Tổ Sử-Địa-Công dân

 00983467355

 loantonthattung@gmail.com

76

 Lê Thị Bích Đào

 Giáo viên

 Tổ Sử-Địa-Công dân

 0914851535

 

77

 Đặng Thị Mỹ Hạnh

 Tổ trưởng văn phòng

 Đoàn Thanh niên

 

 myhanh8109@gmail.com

78

 Nguyễn Thị Xiêm

 Giáo viên

 Tổ Sử-Địa-Công dân

 0905345825

 

79

 Bùi Thị Huế

 Giáo viên

 Tổ Sử-Địa-Công dân

 0918882719

 Hueb1982@gmail.com

80

 Nguyễn Thị Hải Lý

 Giáo viên

 Tổ Sử-Địa-Công dân

 0983919231

 victoria_nthl@gmail.com

81

 Nguyễn Thị Thùy Ân

 giáo vụ

 Đoàn Thanh niên

 0935780252

 nguyenthuyan0511@gmail.com

82

 Thi Lý Phục

 Giáo viên

 Tổ Sử-Địa-Công dân

 0987120612

 phucthicd@gmail.com

83

 Trần Thị Hoa Ban

 giáo viên

 Đoàn Thanh niên

 0977551534

 hoaban08tq@gmail.com

84

 Phan Thị Lệ Thu

 Giáo viên

 Tổ Sử-Địa-Công dân

 0915898709

 thulee1971@gmail.com

85

 Nguyễn Thị Hường

 Giáo viên

 Tổ Sử-Địa-Công dân

 0905599268

 huongbad11@gmail.com

86

  Nguyễn Thị Ngọc Hảo

 Thư viện

 Tổ Văn phòng

 0905172347

 

87

 Trương Thị Mỹ Kim

 Kế toán

 Tổ Văn phòng

 0935587962

 kimttt2008@yahoo.com.vn

88

 Nguyến Thị Thu Huyền

 Giáo viên

 Tổ Toán-Tin

 0905413959

 Thuhuyen1760@gmail.co

89

 Trần Công Ba

 Bảo vệ

 Tổ Văn phòng

 0905217001

 

90

 Nguyễn Chúc

 Bảo vệ

 Tổ Văn phòng

 01288618316

 

91

 Doãn Thị Hà

 Giáo viên

 Tổ Sử-Địa-Công dân

 01696490560

 Doanha0509@gmail.com

92

 Trần Thị Quỳnh Nga

 Giáo viên

 Tổ Lý-Công nghệ

 0935487278

 hermione13988 dn@gmail.com

93

 Phạm Thị Hà

 Phục vụ

 Tổ Văn phòng

 0935396752

 

94

 Trần Thị Đoan Trinh

 Giáo viên

 Tổ Toán-Tin

 0905252067

 trinh10spt@gmail.com

95

 Phan Thanh Gìau

 Giáo viên

 Đoàn Thanh niên

 0905266466

 phangiaudn@gmail.com

96

 Nguyễn Thành Trung

 Bảo vệ

 Tổ Văn phòng

 

 

97

 Trần Thị Nguyên

 Phục vụ

 Tổ Văn phòng

 0935782354

 

98

 Nguyễn Thị Thúy Nguyệt

 giáo viên

 Tổ Toán-Tin

 0995883999

 nguyenthithuynguyet@gmail.com

99

 Trần Thị Thanh Sơn

 Phục vụ

 Tổ Văn phòng

 01263164299

 

100

 Lê Khánh Loan

 Giáo viên

 Tổ Lý-Công nghệ

 0905073713

 aodail2k@gmail.com

101

 Ngô Thị Hoài Phương

 Giáo viên

 Đoàn Thanh niên

 0916313264

 hoaiphuong1087@yahoo.com

102

 Trương Thị Thủy

 Y tế

 Tổ Văn phòng

 0987256097

 truongthuy18vn@yahoo.com

103

 Nguyễn Thị Mộng Huyền

 Giáo viên

 Đoàn Thanh niên

 0905337168

 huyenkq02@gmail.com

104

 Vũ Trường Thọ

 Giám thị

 Tổ Văn phòng

 0905851730

 vutruongthodn@gmail.com

105

 Lê Trần Nhật Minh

 Giáo viên

 Tổ Hóa-Sinh-Thể dục

 01202515737

 leminhchp@gmail.com

106

 Huỳnh Thị Minh Huệ

 Giáo viên

 Tổ Toán-Tin

 01656901091

 nhuhue1311@gmail.com

107

 Phan Đình Thuận

 Giáo viên

 Tổ Hóa-Sinh-Thể dục

 01212136391

 phanthuan93@gmail.com

108

 Nguyễn Thị Hòa Châu

 Giáo viên

 Đoàn Thanh niên

 0773527354

 hoachau210@gmail.com

109

 Dương Thị Minh Tâm

 Giáo viên

 Tổ Toán-Tin

 0979048542

 tamduong.th@gmail.com

110

 Trương Nữ Thu Hương

 Giáo viên

 Tổ Toán-Tin

 0909222394

 huongtoantk@gmail.com

111

 Nguyễn Thị Liên

 Giáo viên

 Tổ Hóa-Sinh-Thể dục

 01257486043

 honglienphuocthien@gmail.com

112

 Đàm Quốc Bảo Hùng

 Giáo viên

 Tổ Toán-Tin

 0905211780

 damhung73@yahoo.com.vn

113

 Cao Xuân Thái

 Giáo viên

 Đoàn Thanh niên

 01202339149

 caoxuanthai1995.xc@gmail.com

114

 Đoàn Văn Viết Dũng

 Hiệu trưởng

 Lãnh đạo trường

 0989073597

 doanvanvietdung69@gmail.com

115

 Mai Thị Sang

 Giáo viên

 Tổ Lý-Công nghệ

 0935315207

 maisang428@gmail.com

116

 Trần Thị Thanh Thúy

 Giáo viên

 Tổ Hóa-Sinh-Thể dục

 0762637687

 thanhthuy23spsh@gmail.com

117

 Phạm Mỹ Hạnh

 Giáo viên

 Tổ Sử-Địa-Công dân

 0396827361

 myhanh.26022307@gmail.com

118

 Huỳnh Thị Bích Ngọc

 Giáo viên

 Tổ Lý-Công nghệ

 0935764311

 huynhbichngocspvl0311

119

 Nguyễn Minh Duýt

 Giáo viên

 Tổ Sử-Địa-Công dân

 0329104281

 minhduytdhsph1504@gmail.com

120

 Lê Văn Hoạt

 Giáo viên

 Tổ Hóa-Sinh-Thể dục

 0915765760

 vanhoatkarate@gmail.com

121

 Cao Xuân Hùng

 Giáo viên

 Đoàn Thanh niên

 0352160617

 hungcaoxuan1998@gmail.com

122

 Phạm Thị Sao Mai

 Giáo viên

 Tổ Sử-Địa-Công dân

 0367289883

 pinkgirl1806@gmail.com

123

 Phan Thanh Hà Thi

 Giáo viên

 Tổ Hóa-Sinh-Thể dục

 0762760329

 phanthanhhathi43@gmail.com

124

 Võ Thị Ngọc

 Giáo viên

 Tổ Sử-Địa-Công dân

 0852160648

 vongocdanang1609@gmail.com

125

 Nguyễn Quốc Cường

 Giáo viên

 Tổ Sử-Địa-Công dân

 0372107712

 cuongsp.96@gmail.com

     
 

SỰ KIỆN NỔI BẬT

LIÊN KẾT NHANH

   
  Danh mục văn bản  
     
  Xem thư viện ảnh   Phần mềm tiện ích  
   
  Đề thi và kiểm tra  
     
  Giáo án điện tử   Từ điển trực tuyến  

VĂN BẢN VÀ TÀI LIỆU

Thông báo về việc các khoản thu đầu năm học 2022 - 2023

Thư mời quan tâm chào hàng báo giá cạnh tranh bảo trì máy vi tính và hệ thống mạng

Thông báo một số nội dung chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023

Triển khai hỗ trợ mua sách giáo khoa cho học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và mô côi do Covid

Thông báo điều chỉnh môn học lựa chọn đối với tổ hợp TN1, TN2

Thông báo xếp lớp 12 năm học 2022-2023

Kế hoạch thu nhận hồ sơ lớp 10 năm học 2022 - 2023

Thông báo về việc xây dựng các tổ hợp môn lựa chọn thực hiện chương trình GDPT 2018 đối với lớp 10 năm học 2022 - 2023

414-Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10

Cong khai thong tin doi ngu nha giao, can bo quan li va nhan vien cua truong THPT Ton That Tung nam hoc 2021-2022

LIÊN KẾT WEBSITE

THÔNG TIN ONLINE

Tổng số người đã truy cập: 2784395 lần xem

  Số người đang truy cập: 192

Nguoi thiet ke Website
ductuannew

 

Copyright © Trang thông tin điện tử Trường THPT Tôn Thất Tùng, thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: Số 23, đường Trần Nhân Tông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3935191 - Email: c3tonthattung.danang@moet.edu.vn

Thiết kế bởi Phạm Đức Tuấn